Ingrid Melve

bilde av Ingrid Ingrid Melve
Ingrid.Melve@uninett.no
Telefon: 73557907
Telefaks: 73557901
Telefon: 72563452 (privat)
English version

Eg arbeider som gruppeleiar for tenester og mellomvare ved UNINETT hovudkontor i Trondheim.

Den aktiviteten som står i fokus er FEIDE, å byggja ein felles elektronisk identitet slik at det er enkelt å implementera aksesskontroll for elektroniske tenester. I tillegg til oversikt over alle brukarar, krev dette at autentisering og autorisering kan skje på tvers.

Infratenester

Eg leier gruppa for tenester og mellomvare i UNINETT, kort sagt alt som rører seg på toppen av TCP/IP og liknande.

Epost
Informasjon frå epostprosjektet
News
Informasjon frå newsprosjektet
Web
Informasjon til våre kundar
Webhotell
Tenar for kundar utan fast linje
Katalogteneste
Sentralt katalogprosjekt, søk med LDAP
FEIDE
Utvikling av felles elektronisk identitet for universitet og høgskular
Multimedia
Multimedia over Internett, fokus på høgskulane sine behov
PC/Mac-basert multimedia
Støttesenter for PC/Mac-basert multimedia over Internett

Informasjonstenester

Webrelaterte Internett-tenester var tidlegare mitt arbeidsområde, inntil 1997 arbeidde eg som informasjonsansvarleg i UNINETT.

Ansvar for den årlege UNINETTkonferanse hadde eg i perioden 1994-1997, eg var også redaktør for UNINyTT.

Mine informasjonsbitar

Diverse

Linux

[Linux registered user 67345]

Personinformasjon


Ingrid.Melve@uninett.no
Last modified: Tue Sep 18 13:39:24 2001